Инвестиционная компания «Millennium», доверительное управление, ПИФы, КИФы, вложение денег в ценные бумаги

Мілленіум Проперті ДевелопментДепозитарна установа:
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ»
код за ЄДРПОУ 20034231
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (у форматі дд/мм/рр): з 12.10.2013р. необмежений.

Аудиторська фірма: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Р.АУДИТ»
місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15
код за ЄДРПОУ 20034231
строку дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, у форматі (дд/мм/рр): 31.03.2011р. – 25.02.2021р.
строку дії свідоцтва про внесення до реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР, у форматі (дд/мм/рр): 24.02.2015р. – 25.02.2021