Инвестиционная компания «Millennium», доверительное управление, ПИФы, КИФы, вложение денег в ценные бумаги

Гермес-Д


Депозитарна установа:
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ»
код за ЄДРПОУ 20034231
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (у форматі дд/мм/рр): з 12.10.2013р. необмежений.

Аудиторська фірма:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»
місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27
код за ЄДРПОУ 16463676
Дата державної реєстрації 29.11.1993
Свідоцтво АПУ
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98, дія якого подовжена до 24.09.2020 р. рішенням Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 р
Свідоцтво НКЦПФР на 31.12.2018
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер свідоцтва 348 серія та номер Свідоцтва П 000348, строк дії Свідоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р.