Инвестиционная компания «Millennium», доверительное управление, ПИФы, КИФы, вложение денег в ценные бумаги

Дані про фонди

Новини компанiї

Новини з ринку

Мілленіум Прогрес
Пай: 0.00грн.
СЧА: 0.00грн.
Динамика:
(1 месяц)
0.00%
Дата расчета СЧА: 01.11.2012
Миллениум Захист Капiталу
Пай: 0.00 грн.
СЧА: 0.00грн.
Динамика:
(1 месяц)
0.00%
Дата расчета СЧА: 18.01.2011
Мілленіум Збалансований
Пай: 0 грн.
СЧА: 0грн.
Динамика:
(1 месяц)
0%
Дата расчета СЧА: 13.08.2013
 
20.12.2019
Повідомляємо, що 18.12.2019 року в компанії змінились власник, керівник, найменування, місцезнаходження та контактні номери телефонів. Оновлена інформація з'явиться найближчим часом
13.06.2019
Додаток № 1 до Рішення № 1 Ліквідаційної комісії Фонду від 10.06.2019 року Інформація про ліквідацію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ГЕРМЕС-Д», код за ЄДРІСІ: 2331746 (надалі — «Фонд»), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, код за ЄДРПОУ: 32000609 (надалі – «Товариство»), Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) від 27.10.2015 року (Рішення НКЦПФР № 1781), строк дії з 26.01.2016 року необмежений Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що рішенням єдиного учасника Товариства № 10/06/19-01 від 10.06.2019 року прийнято рішення про припинення діяльності Фонду шляхом його дострокової ліквідації (до закінчення строку діяльності, встановленого регламентом Фонду) за письмової згоди всіх учасників Фонду. Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду починається з наступного робочого дня після опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі та триває протягом 2 (двох) місяців. Вимоги подаються до ліквідаційної комісії у письмовому вигляді особисто або рекомендованими листами за місцезнаходженням Товариства із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства України. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати її отримання. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора. Місцезнаходження, контактні телефони Товариства: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72А; контактний телефон: (044) 490-20-70; електронна пошта: i.ivzhenko@millennium-am.com. Голова Ліквідаційної комісії Фонду Івженко І.О.
21.10.2014
Ліквідаційна комісія Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ», повідомляє про депонування грошових коштів, не сплачених учасникам у зв’язку з непред’явленням ними інвестиційних сертифікатів фонду до викупу у встановлений строк.
Договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб укладено з ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ХРЕЩАТИК.
За розрахунками просимо звертатись за адресою : м. Київ , вул. Хрещатик, 8-А, тел./факс 0-800-500-212,(044)490-52-56. Графік виплати коштів з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00.
04.06.2014
До уваги учасників ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ»!
Шановні інвестори ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» повідомляємо, про початок розрахунків з учасниками ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ». Дата початку розрахунків 04.06.2014р.
Дата закінчення розрахунків 04.09.2014р.
Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен укласти договір про викуп цінних паперів Фонду.
З усіх питань звертатися до Ліквідаційної комісії з припинення в робочі дні з 10:00 до 17:00 за тел. (044) 490 20 70 або за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а.
22.04.2014
До уваги учасників ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ»!
Шановні інвестори ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» повідомляємо, що згідно Протоколу №22/04-2014 від 22 квітня 2014 року Зборів Ліквідаційної комісії Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Мілленіум Збалансований» Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Ессет Менеджмент», було прийнято рішення про продовження строку реалізації активів, до дати списання з рахунку в цінних паперах Фонду облігацій ПАТ «ЗЕМБАНК» (ISIN UA4000027684) та ТОВ «Караван» (ISIN UA4000040273), але не більше ніж на п’ять місяців з дати прийняття рішення.
З усіх питань звертатися до Ліквідаційної комісії з припинення в робочі дні з 10:00 до 17:00 за тел. (044) 490 20 70 або за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а.
03.02.2014
До уваги учасників ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ»! Шановні інвестори ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», повідомляємо про усунення від виконання обов’язків Голови ліквідаційної комісії Щербань А.П. та призначення Баска Сергія Івановича на посаду Голови ліквідаційної комісії Протоколом №03/02-2014 Зборів Ліквідаційної комісії від 03.02.2014р.. З усіх питань звертатися до Ліквідаційної комісії з припинення в робочі дні з 10:00 до 17:00 за тел. (044) 490 20 70 або за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а.
26.09.2013
Ліквідаційна комісія повідомляє учасників Фонду про початок процедури ліквідації та повідомляє, що всі питання які виникають в процесі ліквідації можна задати по телефону (044) 490-20-70(75), електронна адреса a.scherban@mcapital.com.ua та за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а.
23.09.2013
відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент» про ліквідацію Фонду внаслідок зменшення вартості активів нижче мінімального обсягу активів ІСІ, встановленого законодавством (Протокол № 14/08-13 від 14.08.2013 р.) (перша публікація була здійснена у офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 167(3717) від 09 вересня 2013року) Ліквідаційна комісія ВДПІФ «Мілленіум Збалансований» ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 32000609, надалі – Фонд, що розташоване за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а) повідомляє учасників Фонду про порядок здійснення розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду. Ліквідаційна комісія Фонду знаходиться за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а, контактний телефон: (044) 490-20-70(75). Розрахунки з учасниками Фонду будуть здійснюватись за місцем знаходження Ліквідаційної комісії Фонду. Учасники Фонду мають право отримати розрахунок за належні їм інвестиційні сертифікати виключно грошовими коштами шляхом безготівкового розрахунку. Для отримання розрахунку за інвестиційні сертифікати, учасник повинен протягом 60 днів з дати першого опублікування цього повідомлення надати заявку особисто або надіслати поштою за адресою місця знаходження ліквідаційної комісії. Форма заявок має відповідати формі, що затверджена рішенням ДКЦПФР №3 від 09.01.2003р.. Ліквідаційна комісія має право приймати рішення про скорочення строку прийому заявок, якщо до закінчення строку прийому заявок всі учасники подадуть дані заявки. Розрахунок з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду з метою здійснення розрахунків з учасниками Фонду розпочинається на наступний робочий день після закінчення реалізації активів Фонду та складення проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду станом на дату закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються протягом трьох місяців з дати реалізації активів Фонду. Для одержання розрахунку: - учасник Фонду пред’являє такі документи: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), довідку або договір про відкриття рахунку в банку. - представник учасника Фонду пред’являє: документ що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду, паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), довідку або договір про відкриття рахунку в банку. З учасниками укладаються договори про викуп цінних паперів Фонду, де вказуються умови та порядок здійснення розрахунків. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно грошовими коштами шляхом безготівкового розрахунку за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату опублікування Розпорядження у зв'язку з ліквідацією Фонду. У разі якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду забезпечує депонування грошових коштів. Голова Ліквідаційної комісії Щербань А.П.
13.09.2013
відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент» про припинення шляхом ліквідації Ліквідаційна комісія ВДПІФ «Мілленіум Збалансований» ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 32000609, надалі – Фонд, що розташоване за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а) повідомляє учасників Фонду про порядок здійснення розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду: Дата прийняття та причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 14 серпня 2013 року Загальними зборами учасників ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент» прийнято рішення про ліквідацію Фонду (Протокол № 14/08-13 від 14.08.2013 р.). Ліквідація Фонду внаслідок зменшення вартості активів нижче мінімального обсягу активів ІСІ, встановленого законодавством. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду. Ліквідаційна комісія Фонду знаходиться за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а, контактний телефон: (044) 490-20-70(75), a.scherban@mcapital.com.ua. Розрахунки з учасниками Фонду будуть здійснюватись за місцем знаходження Ліквідаційної комісії Фонду. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві спільної часткової власності інвестиційних сертифікатів Фонду, форму таких заявок: Учасники Фонду мають право отримати розрахунок за належні їм інвестиційні сертифікати виключно грошовими коштами шляхом безготівкового розрахунку. Для отримання розрахунку за інвестиційні сертифікати, учасник повинен протягом 60 днів з дати першого опублікування цього повідомлення надати заявку особисто або надіслати поштою за адресою місця знаходження ліквідаційної комісії: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а, контактний телефон: (044) 490-20-70(75). Форма заявок має відповідати формі, що затверджена рішенням ДКЦПФР №3 від 09.01.2003р.. Ліквідаційна комісія має право приймати рішення про скорочення строку прийому заявок, якщо до закінчення строку прийому заявок всі учасники подадуть дані заявки. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду: Розрахунок з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду з метою здійснення розрахунків з учасниками Фонду розпочинається на наступний робочий день після закінчення реалізації активів Фонду та складення проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду станом на дату закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються протягом трьох місяців з дати реалізації активів Фонду. Для одержання розрахунку: - учасник Фонду пред’являє такі документи: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), довідку або договір про відкриття рахунку в банку. - представник учасника Фонду пред’являє: документ що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду, паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), довідку або договір про відкриття рахунку в банку. З учасниками укладаються договори про викуп цінних паперів Фонду, де вказуються умови та порядок здійснення розрахунків. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно грошовими коштами шляхом безготівкового розрахунку за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату опублікування Розпорядження у зв'язку з ліквідацією Фонду. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були останнім отримані: У разі якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп належних їм на праві спільної часткової власності інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп належних їм на праві спільного часткової власності інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія забезпечує депонування грошових коштів. КУА протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду на підставі звіту ліквідаційної комісії здійснює депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом: - укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; - перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду. Голова Ліквідаційної комісії Щербань А.П.
16.08.2013
14.08.2013р. Загальними зборами учасників ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 32000609, що розташоване за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а) прийнятого рішення про припинення Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» шляхом його ліквідації (Протокол № 14/08-13 від 14 серпня 2013 року). Строки прийняття претензій кредиторів ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ»: 2 місяці з дати здійснення публікації про припинення в спеціалізованій пресі про припинення ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ». Головою ліквідаційної комісії ВДПІФ «МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» призначено Генерального директора ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент» Щербань Антоніну Петрівну. З усіх питань звертатися до Ліквідаційної комісії з припинення в робочі дні з 10:00 до 17:00 за тел. (044) 490 20 70 або за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а.
01.06.2013
Шановні панове! На вимогу законодавства, оприлюднюємо річну фінансову звітність у складі аудиторського висновку ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент» за 2012 рік. Аудит фінансової звітності товариства здійснила незалежної фірми ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро». Зі звітністю можна ознайомитись переглянувши аудиторський висновок.
01.06.2013
Шановні панове! На вимогу законодавства, оприлюднюємо річну фінансову звітність у складі аудиторського висновку ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент» за 2011 рік. Аудит фінансової звітності товариства здійснив приватний аудитор Муханова М.Ф. Зі звітністю можна ознайомитись переглянувши аудиторський висновок.
22.02.2013
Ліквідаційна комісія з припинення
Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Мілленіум Нерухомість» повідомляє про депонування грошових коштів, не сплачених акціонерам у зв’язку з непред’явленням ними акцій фонду до викупу в установлений строк.
Договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб укладено з ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ХРЕЩАТИК .
За розрахунками просимо звертатись за адресою :
м. Київ , вул. Хрещатик, 8-А, тел./факс (044) 537-74-75 графік виплати коштів з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00
09.11.2012
Ліквідаційна комісія з припинення
Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Мілленіум Прогрес» повідомляє про депонування грошових коштів, не сплачених акціонерам у зв’язку з непред’явленням ними акцій фонду до викупу в установлений строк. Договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб укладено з ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК".
За розрахунками просимо звертатись за адресою : м. Київ , вул. Хрещатик, 8-А, тел./факс (044) 537-74-75 графік виплати коштів з 9,00 до 16,00
27.09.2012
Шановні акціонери. Нагадуємо Вам, що 20.07.2012 року, відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «ЗНКІФ «Мілленіум Прогрес» та затверджений проміжний ліквідаційний баланс для подальшого розрахунку з акціонерами.
Розрахункова вартість 1-ї акції ВАТ «ЗНКІФ «Мілленіум Прогрес» становить - 815,41грн.
На даний час триває виплата грошових коштів акціонерам.
Останній термін виплати коштів 19.10.2012р.
Виплата грошових коштів за акції здійснюється на поточний рахунок, який був зазначений при заповнені заявки на викуп.
Виплата проводиться за умови обов’язкового повернення бланку сертифікату до ліквідаційної комісії.
Прохання перевірити реквізити власних поточних рахунків, якщо щось змінилось, необхідно надати оновлені реквізити рахунку.
В разі втрати бланку сертифікату, звертайтесь особисто до реєстратора для поновлення бланка сертифікату. Контактні дані реєстратора – ТОВ «Укренергореєстр», м. Київ, вул. Суворова, 4/6, Ольга Миколаївна, (044) 499-90-08.
Акціонерам, які не подали заявку та не звернулись до товариства з метою отримання коштів буде здійснено депонування грошових коштів.
По всім питанням, які стосуються уточнення реквізитів чи виплати коштів звертайтесь за тел. 490-20-70 чи 490-20-75.
Адреса для листування: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 48,50а (2-й поверх), ВАТ «ЗНКІФ «Мілленіум Прогрес».
31.07.2012
Шановні акціонери.
Повідомляємо Вам, що 20.07.2012 року, за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 48,50а (2-й поверх), ВАТ «ЗНКІФ «Мілленіум Прогрес» відбулися загальні збори акціонерів, мета яких була затвердження проміжного ліквідаційного балансу для подальшого розрахунку з акціонерами. Розрахунки з акціонерами Виплата грошових коштів акціонерам, буде здійснюватися з 30.07.2012року по 19.10.2012р. на поточний рахунок акціонера за умови обов’язкового повернення бланку сертифікату. Затверджена вартість 1-ї акції ВАТ «ЗНКІФ «Мілленіум Прогрес» - 815,41грн. Реквізити реєстратора В разі втрати бланку сертифікату, звертайтесь особисто до реєстратора для поновлення бланка сертифікату. Контактні дані реєстратора – ТОВ «Укренергореєстр», м. Київ, вул. Суворова, 4/6, Ольга Миколаївна, (044) 499-90-08. Депонування грошових коштів Акціонерам, які не подали заявку та не звернулись до товариства з метою отримання коштів до 19 жовтня 2012 року буде здійснено депонування грошових коштів. По всім питанням, які стосуються уточнення реквізитів чи виплати коштів звертайтесь за тел. 490-20-70 чи 490-20-75. Адреса для листування: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 48,50а (2-й поверх), ВАТ «ЗНКІФ «Мілленіум Прогрес».
22.08.2008
У цей святковий день ми бажаємо Вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості. Нехай плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! 
22.08.2008
У цей святковий день ми бажаємо Вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості. Нехай плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! 
22.08.2008
У цей святковий день ми бажаємо Вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості. Нехай плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! 
22.08.2008
У цей святковий день ми бажаємо Вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості. Нехай плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! 
24.07.2008
22 июля 2008г., во вторник,  состоялось собрание акционеров закрытого корпоративного инвестиционного фонда «Миллениум Прогресс».
24.07.2008
22 июля 2008г., во вторник,  состоялось собрание акционеров закрытого корпоративного инвестиционного фонда «Миллениум Прогресс».
24.07.2008
22 июля 2008г., во вторник,  состоялось собрание акционеров закрытого корпоративного инвестиционного фонда «Миллениум Прогресс».
24.07.2008
22 июля 2008г., во вторник,  состоялось собрание акционеров закрытого корпоративного инвестиционного фонда «Миллениум Прогресс».
17.07.2008
22 июля 2008г, во вторник,  состоится собрание акционеров закрытого корпоративного инвестиционного фонда «Миллениум Прогресс».
17.07.2008
22 июля 2008г, во вторник,  состоится собрание акционеров закрытого корпоративного инвестиционного фонда «Миллениум Прогресс».
17.07.2008
22 июля 2008г, во вторник,  состоится собрание акционеров закрытого корпоративного инвестиционного фонда «Миллениум Прогресс».
17.07.2008
22 июля 2008г, во вторник,  состоится собрание акционеров закрытого корпоративного инвестиционного фонда «Миллениум Прогресс».
14.07.2008
По итогам рэнкинга, составленного финансово-экономическим еженедельником «ИнвестГазета», фонд «Миллениум Прогресс» занял 11 место из 20 по доходности в рэнкинге закрытых ИСИ за 2007г. Об этом Вы можете прочитать в «ТОП-100 Рейтинг лучших компаний в Украине», №2, стр. 50.
14.07.2008
По итогам рэнкинга, составленного финансово-экономическим еженедельником «ИнвестГазета», фонд «Миллениум Прогресс» занял 11 место из 20 по доходности в рэнкинге закрытых ИСИ за 2007г. Об этом Вы можете прочитать в «ТОП-100 Рейтинг лучших компаний в Украине», №2, стр. 50.
14.07.2008
По итогам рэнкинга, составленного финансово-экономическим еженедельником «ИнвестГазета», фонд «Миллениум Прогресс» занял 11 место из 20 по доходности в рэнкинге закрытых ИСИ за 2007г. Об этом Вы можете прочитать в «ТОП-100 Рейтинг лучших компаний в Украине», №2, стр. 50.
14.07.2008
По итогам рэнкинга, составленного финансово-экономическим еженедельником «ИнвестГазета», фонд «Миллениум Прогресс» занял 11 место из 20 по доходности в рэнкинге закрытых ИСИ за 2007г. Об этом Вы можете прочитать в «ТОП-100 Рейтинг лучших компаний в Украине», №2, стр. 50.
11.07.2008
КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» принимает участие в международном инвестиционном форуме «Буковина инвестиционная». Место проведения: г. Черновцы, гостиничный комплекс «Черемош», ул. Комарова 13а.
11.07.2008
КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» принимает участие в международном инвестиционном форуме «Буковина инвестиционная». Место проведения: г. Черновцы, гостиничный комплекс «Черемош», ул. Комарова 13а.
11.07.2008
КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» принимает участие в международном инвестиционном форуме «Буковина инвестиционная». Место проведения: г. Черновцы, гостиничный комплекс «Черемош», ул. Комарова 13а.
11.07.2008
КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» принимает участие в международном инвестиционном форуме «Буковина инвестиционная». Место проведения: г. Черновцы, гостиничный комплекс «Черемош», ул. Комарова 13а.
04.07.2008
3 июля 2008 г. компания «Миллениум Эссет Менеджмент» приняла участие в пресс-конференции «Первый фондовый магазин в Запорожье. Мифы и реалии финансового успеха», которая состоялась в г. Запорожье по случаю открытия филиала компании «Южный Фондовый Магазин» - регионального партнера КУА «Миллениум Эссет Менеджмент».
04.07.2008
3 июля 2008 г. компания «Миллениум Эссет Менеджмент» приняла участие в пресс-конференции «Первый фондовый магазин в Запорожье. Мифы и реалии финансового успеха», которая состоялась в г. Запорожье по случаю открытия филиала компании «Южный Фондовый Магазин» - регионального партнера КУА «Миллениум Эссет Менеджмент».
04.07.2008
3 июля 2008 г. компания «Миллениум Эссет Менеджмент» приняла участие в пресс-конференции «Первый фондовый магазин в Запорожье. Мифы и реалии финансового успеха», которая состоялась в г. Запорожье по случаю открытия филиала компании «Южный Фондовый Магазин» - регионального партнера КУА «Миллениум Эссет Менеджмент».
04.07.2008
3 июля 2008 г. компания «Миллениум Эссет Менеджмент» приняла участие в пресс-конференции «Первый фондовый магазин в Запорожье. Мифы и реалии финансового успеха», которая состоялась в г. Запорожье по случаю открытия филиала компании «Южный Фондовый Магазин» - регионального партнера КУА «Миллениум Эссет Менеджмент».
01.07.2008
03 июля 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в пресс-конференции: «Первый фондовый магазин в Запорожье. Мифы и реалии финансового успеха». Место проведения: г. Запорожье, гостиница «Интурист», 9 этаж, конференц-зал в 14-00 часов.
01.07.2008
03 июля 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в пресс-конференции: «Первый фондовый магазин в Запорожье. Мифы и реалии финансового успеха». Место проведения: г. Запорожье, гостиница «Интурист», 9 этаж, конференц-зал в 14-00 часов.
01.07.2008
03 июля 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в пресс-конференции: «Первый фондовый магазин в Запорожье. Мифы и реалии финансового успеха». Место проведения: г. Запорожье, гостиница «Интурист», 9 этаж, конференц-зал в 14-00 часов.
01.07.2008
03 июля 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в пресс-конференции: «Первый фондовый магазин в Запорожье. Мифы и реалии финансового успеха». Место проведения: г. Запорожье, гостиница «Интурист», 9 этаж, конференц-зал в 14-00 часов.
27.06.2008
Евгений Андросюк, директор компании «Миллениум Капитал» встретился с представителями медиа-агентства «Global Business», которое готовит специальный обзор по Украине для международного журнала «Fortune». Тема беседы - инвестиционная отрасль, фондовый рынок: текущее состояние и развитие
27.06.2008
Евгений Андросюк, директор компании «Миллениум Капитал» встретился с представителями медиа-агентства «Global Business», которое готовит специальный обзор по Украине для международного журнала «Fortune». Тема беседы - инвестиционная отрасль, фондовый рынок: текущее состояние и развитие
27.06.2008
Евгений Андросюк, директор компании «Миллениум Капитал» встретился с представителями медиа-агентства «Global Business», которое готовит специальный обзор по Украине для международного журнала «Fortune». Тема беседы - инвестиционная отрасль, фондовый рынок: текущее состояние и развитие
27.06.2008
Евгений Андросюк, директор компании «Миллениум Капитал» встретился с представителями медиа-агентства «Global Business», которое готовит специальный обзор по Украине для международного журнала «Fortune». Тема беседы - инвестиционная отрасль, фондовый рынок: текущее состояние и развитие
13.06.2008
12 июня 2008 года компании «Миллениум Эссет Менеджмент» и «Миллениум Инвестментс» при активном участии ЗАО «СК «Оранта-Жизнь» провели пресс-ланч для представителей СМИ, темой которого стал запуск совместного продукта - программы «Инвест-Защита».
13.06.2008
12 июня 2008 года компании «Миллениум Эссет Менеджмент» и «Миллениум Инвестментс» при активном участии ЗАО «СК «Оранта-Жизнь» провели пресс-ланч для представителей СМИ, темой которого стал запуск совместного продукта - программы «Инвест-Защита».
13.06.2008
12 июня 2008 года компании «Миллениум Эссет Менеджмент» и «Миллениум Инвестментс» при активном участии ЗАО «СК «Оранта-Жизнь» провели пресс-ланч для представителей СМИ, темой которого стал запуск совместного продукта - программы «Инвест-Защита».
13.06.2008
12 июня 2008 года компании «Миллениум Эссет Менеджмент» и «Миллениум Инвестментс» при активном участии ЗАО «СК «Оранта-Жизнь» провели пресс-ланч для представителей СМИ, темой которого стал запуск совместного продукта - программы «Инвест-Защита».
02.06.2008
28-30 мая КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» приняла участие в специализированной выставке «Новые финансовые услуги», целью которой было ознакомление со спектром финансовых услуг, предлагаемых рынком, а именно: банками, страховыми компаниями, кредитными союзами, инвестиционными фондами, пенсионными фондами, консультационно-финансовыми организациями.
02.06.2008
28-30 мая КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» приняла участие в специализированной выставке «Новые финансовые услуги», целью которой было ознакомление со спектром финансовых услуг, предлагаемых рынком, а именно: банками, страховыми компаниями, кредитными союзами, инвестиционными фондами, пенсионными фондами, консультационно-финансовыми организациями.
02.06.2008
28-30 мая КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» приняла участие в специализированной выставке «Новые финансовые услуги», целью которой было ознакомление со спектром финансовых услуг, предлагаемых рынком, а именно: банками, страховыми компаниями, кредитными союзами, инвестиционными фондами, пенсионными фондами, консультационно-финансовыми организациями.
02.06.2008
28-30 мая КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» приняла участие в специализированной выставке «Новые финансовые услуги», целью которой было ознакомление со спектром финансовых услуг, предлагаемых рынком, а именно: банками, страховыми компаниями, кредитными союзами, инвестиционными фондами, пенсионными фондами, консультационно-финансовыми организациями.
29.05.2008
С 1 июня 2008 года на рынке Украины появится эксклюзивный продукт, разработанный совместно страховой компанией «Оранта-Жизнь» и компанией по управлению активами «Миллениум Эссет Менеджмент» - программа «Инвест-Защита».
29.05.2008
С 1 июня 2008 года на рынке Украины появится эксклюзивный продукт, разработанный совместно страховой компанией «Оранта-Жизнь» и компанией по управлению активами «Миллениум Эссет Менеджмент» - программа «Инвест-Защита».
29.05.2008
С 1 июня 2008 года на рынке Украины появится эксклюзивный продукт, разработанный совместно страховой компанией «Оранта-Жизнь» и компанией по управлению активами «Миллениум Эссет Менеджмент» - программа «Инвест-Защита».
29.05.2008
С 1 июня 2008 года на рынке Украины появится эксклюзивный продукт, разработанный совместно страховой компанией «Оранта-Жизнь» и компанией по управлению активами «Миллениум Эссет Менеджмент» - программа «Инвест-Защита».
26.05.2008
28-30 мая компания «Миллениум Эссет Менеджмент» принимает участие в специализированной выставке «Новые финансовые услуги» в Николаеве.
26.05.2008
28-30 мая компания «Миллениум Эссет Менеджмент» принимает участие в специализированной выставке «Новые финансовые услуги» в Николаеве.
26.05.2008
28-30 мая компания «Миллениум Эссет Менеджмент» принимает участие в специализированной выставке «Новые финансовые услуги» в Николаеве.
26.05.2008
28-30 мая компания «Миллениум Эссет Менеджмент» принимает участие в специализированной выставке «Новые финансовые услуги» в Николаеве.
20.05.2008
l 20 мая 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в дискуссии за круглым столом о роле публичности в увеличении стоимости чистых активов инвестиционных фондов. В обсуждении примут участие руководители компаний по управлению активами и банков.
20.05.2008
l 20 мая 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в дискуссии за круглым столом о роле публичности в увеличении стоимости чистых активов инвестиционных фондов. В обсуждении примут участие руководители компаний по управлению активами и банков.
20.05.2008
l 20 мая 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в дискуссии за круглым столом о роле публичности в увеличении стоимости чистых активов инвестиционных фондов. В обсуждении примут участие руководители компаний по управлению активами и банков.
20.05.2008
l 20 мая 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в дискуссии за круглым столом о роле публичности в увеличении стоимости чистых активов инвестиционных фондов. В обсуждении примут участие руководители компаний по управлению активами и банков.
20.05.2008

14 мая в Издательстве «Экономика» состоялся круглый стол «ПИФы. Как заработать больше», в котором приняли участие 15 представителей инвестиционных компаний и банков.

20.05.2008

14 мая в Издательстве «Экономика» состоялся круглый стол «ПИФы. Как заработать больше», в котором приняли участие 15 представителей инвестиционных компаний и банков.

20.05.2008

14 мая в Издательстве «Экономика» состоялся круглый стол «ПИФы. Как заработать больше», в котором приняли участие 15 представителей инвестиционных компаний и банков.

20.05.2008

14 мая в Издательстве «Экономика» состоялся круглый стол «ПИФы. Как заработать больше», в котором приняли участие 15 представителей инвестиционных компаний и банков.

12.05.2008
С 16-18 мая 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в выставке «INVESTFUNDS EXPO», которая состоится  в Одессе.
12.05.2008
С 16-18 мая 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в выставке «INVESTFUNDS EXPO», которая состоится  в Одессе.
12.05.2008
С 16-18 мая 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в выставке «INVESTFUNDS EXPO», которая состоится  в Одессе.
12.05.2008
С 16-18 мая 2008 года компания «Миллениум Эссет Менеджмент» примет участие в выставке «INVESTFUNDS EXPO», которая состоится  в Одессе.
06.05.2008

9 мая 2008 года (пятница) - выходной день.Продажу и покупку ценных бумаг можно будет осуществить 12.05.08

06.05.2008

9 мая 2008 года (пятница) - выходной день.Продажу и покупку ценных бумаг можно будет осуществить 12.05.08

06.05.2008

9 мая 2008 года (пятница) - выходной день.Продажу и покупку ценных бумаг можно будет осуществить 12.05.08

06.05.2008

9 мая 2008 года (пятница) - выходной день.Продажу и покупку ценных бумаг можно будет осуществить 12.05.08

25.04.2008
В пятницу, 25 апреля 2008 года, заявки на покупку и продажу инвестиционных сертификатов фондов будут приниматься только до 13:00.
25.04.2008
В пятницу, 25 апреля 2008 года, заявки на покупку и продажу инвестиционных сертификатов фондов будут приниматься только до 13:00.
25.04.2008
В пятницу, 25 апреля 2008 года, заявки на покупку и продажу инвестиционных сертификатов фондов будут приниматься только до 13:00.
25.04.2008
В пятницу, 25 апреля 2008 года, заявки на покупку и продажу инвестиционных сертификатов фондов будут приниматься только до 13:00.
25.04.2008
С целью создания благоприятных условий для празднования Пасхи (27 апреля) и Дней Международной солидарности трудящих (1 и 2 мая), а также на основании рекомендации Кабинета Министров Украины (Постановление № 538-р от 28 марта 2008 года), было принято решение перенести рабочие дни с вторника, 29 апреля, на субботу, 17 мая, и со среды, 30 апреля, на субботу, 31 мая.
25.04.2008
С целью создания благоприятных условий для празднования Пасхи (27 апреля) и Дней Международной солидарности трудящих (1 и 2 мая), а также на основании рекомендации Кабинета Министров Украины (Постановление № 538-р от 28 марта 2008 года), было принято решение перенести рабочие дни с вторника, 29 апреля, на субботу, 17 мая, и со среды, 30 апреля, на субботу, 31 мая.
25.04.2008
С целью создания благоприятных условий для празднования Пасхи (27 апреля) и Дней Международной солидарности трудящих (1 и 2 мая), а также на основании рекомендации Кабинета Министров Украины (Постановление № 538-р от 28 марта 2008 года), было принято решение перенести рабочие дни с вторника, 29 апреля, на субботу, 17 мая, и со среды, 30 апреля, на субботу, 31 мая.
25.04.2008
С целью создания благоприятных условий для празднования Пасхи (27 апреля) и Дней Международной солидарности трудящих (1 и 2 мая), а также на основании рекомендации Кабинета Министров Украины (Постановление № 538-р от 28 марта 2008 года), было принято решение перенести рабочие дни с вторника, 29 апреля, на субботу, 17 мая, и со среды, 30 апреля, на субботу, 31 мая.
22.04.2008

В мае 2008 года стартует размещение сертификатов Фондов Миллениум  в рамках проекта «Народный брокер», разработанное совместно - ОАО АБ «Укргазбанк»1 и компанией «Миллениум Эссет Менеджмент»2. Проект позволит приобрести (продать) ценные бумаги фондов Миллениум в одном из 98 специализированных отделений Укргазбанка.

22.04.2008

В мае 2008 года стартует размещение сертификатов Фондов Миллениум  в рамках проекта «Народный брокер», разработанное совместно - ОАО АБ «Укргазбанк»1 и компанией «Миллениум Эссет Менеджмент»2. Проект позволит приобрести (продать) ценные бумаги фондов Миллениум в одном из 98 специализированных отделений Укргазбанка.


19.08.2008
Комментирует Федор Беньяминов, трейдер компании «Миллениум Капитал»


19.08.2008
Комментирует Федор Беньяминов, трейдер компании «Миллениум Капитал»


19.08.2008
Комментирует Федор Беньяминов, трейдер компании «Миллениум Капитал»


19.08.2008
Комментирует Федор Беньяминов, трейдер компании «Миллениум Капитал»


19.08.2008
За январь-июль 2008 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины увеличился на 6,5%. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

19.08.2008
За январь-июль 2008 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины увеличился на 6,5%. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.


Архив новостей